2016-04 (22)
Mazury
Jezioro Juno
Okolice Mrągowa
Jezioro Juno w zachodzącym słońcu
:)
..
Pałac Biały Książe
Wieś
..
..
:)
:)
:)
...
Łyna
Poranne mgły
:)
:)
:)
:)
:)
WIOSNA....