2017-11 (20)
Nad jeziorem Juno
..
...
...
...
Zalane pola
...
Zalane pola
...
...
..
...
...
Łyna
...
...
...
Rzeka Łyna
..
Mazurskie drogi